بسمه تعالی

تاریخچه ی تأسیس:

فعالیت های طرح دانش افزایی مهر خوزستان بر اساس یک نیاز سنجی بومی و با هدف کیفیت بخشی به برنامه های علمی، فرهنگی و هنری دستگاه های اجرایی استان و به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی عمومی و توسعه ی امکانات رفاهی، زمینه سازی برای مهارت اندوزی کارکنان دولت و خانواده ی آن ها، در قالب یک ستاد هماهنگ کننده در استانداری و با نظارت عالیه ی استاندار خوزستان در سال 1387 تشکیل گردید.

مهمترین اقدامات ستاد طرح دانش افزایی مهر عبارتند از :

اهتمام به اجرای بند «ی» ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه، برگزاری نمایشگاه های کتاب و محصولات فرهنگی و اعطای بن کارت الکترونیکی خرید کتاب، ساخت و تجهیز کتابخانه ها و توسعه ی فرهنگ کتابخوانی، ارتقای رتبه ی فرزندان خوزستانی در کنکور و المپیاد های علمی و تقویت علوم پایه، و همچنین انجام فعالیت های قرآنی، ترویج شعائر دینی و فرهنگ ایثار و شهادت،حمایت از برگزاری همایش ها و جشنواره ها و نمایش آثار هنری و برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی و… .

در سال 1390 نیز با کسب مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ثبت آن در قالب مؤسسه، به شماره ی 810 ، و با هدف بسط و عمومیت فعالیت های ستاد طرح مهر، جهت اقشار مختلف جامعه، روح تازه ای در کالبد ستاد دمیده شد.

مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و آموزشی و عقد قرارداد با بیش از 120 دستگاه اجرایی استان، اعم از شهرداری ها، سازمان ها، فرمانداری ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و شرکت های دولتی و خصوصی، موجب گردید تا این ستاد، در حوزه های علمی و آموزشی از تجربه بالایی برخوردار گردد و در سال 1395 نیز با أخذ مجوز برگزاری دوره های آموزش عالی از دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به شماره 412018 گام بلندی در راستای کسب افتخارات بیشتر در حوزه پرورش نیروی انسانی ماهر و ترویج مهارت برداشته شد.