مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اساتید مدعو در دوره های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مؤسسه

1- سه قطعه عکس پرسنلی( زمینه سفید 4*3)

2- تصویر تمام صفحات شناسنامه

3- تصویر کارت ملی (پشت و رو)

4- تصویر مدارک تحصیلی(کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکتری یا حوزوی)

5- ارائه رزومه علمی_ اجرایی ( یک تا دو صفحه) به همراه کلیه مستندات مربوط به آن

6- یک نسخه تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت یا دوره نظام وظیفه.(ویژه آقایان)

7- ارائه سوابق و مستندات پژوهشی و آموزشی ( کپی از مقالات-تصویر جلد کتب-کپی طرح های پژوهشی و … + گواهی تدریس در
دانشگاه ها، حوزه های علمیه و سایر مؤسسات)

8- تکمیل فرم مشخصات متقاضی عضو هیأت علمی (فرم شماره یک)

9- تصویر حکم بازنشستگی در صورت داشتن سابقه بازنشستگی از مؤسسات آموزش عالی و …

10-ارائه شماره حساب بانکی و شماره کارت از بانکهای عضو شتاب

11- تصویر کپی دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی

(( لطفاً از تحویل مدارک ناقص خودداری گردد و چک لیست مدارک را با گذاشتن علامت در مربع های فوق تکمیل نمائید ))