دپارتمان حقوق و علوم قضایی مؤسسه دانش افزایی مهر با تکیه بر دانش و مهارت اساتید و هیأت علمی خود و همچنین با دعوت به همکاری قضات با تجربه و وکلاء خوشنام در دادگستری استان خوزستان ؛ اقدام به برنامه ریزی و اجراء دوره های آموزشی برای متقاضیان منصب قضاء ، پروانه وکالت و سردفتری نموده است. برگزاری دوره های آزاد حقوقی برای اصناف مختلف ، مدیران و کارکنان واحد های حقوقی ادارات دولتی و شرکت های خصوصی یکی از امتیازات ویژه مؤسسه مهر در قالب یک هلدینگ چند منظوره می باشد. راه اندازی کتابخانه دیجیتال و برنامه ریزی و اجراء همایش های علمی و سمینارهای آموزشی با استفاده از سخنرانان صاحب نام کشوری و بین المللی و توسعه فعالیت های علمی پژوهشی در علوم حقوقی و قضایی یکی از سیاست های اصلی این مؤسسه آموزشی و تخصصی می باشد.بهره مندی از امکانات مطلوب آموزشی و برخورداری از کادری مجرب و توانمند ، موجبات عقد قرارداد با مؤسسات و دانشگاه های معتبر حقوقی در استان و کشور را فراهم نموده و افق روشنی از مشارکت و هم افزایی مجموعه های موفق علمی پژوهشی را ترسیم نموده است.