مـــوضـوع فعــالیـت مـــؤســســـه

دانش افـزایی مهــر در اساسنامه

1-  برگزاری دوره های آموزشی علمی کاربردی و تک پودمان در زمینه های مختلف و دوره های آموزش ضمن خدمت.

2- مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی، همایش، سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی، هنری و آموزشی و اجرای طرح های پژوهشی و آموزشی در موضوعات مختلف.

3- طراحی و اجرای نظامهای اطلاع‌رسانی، طراحی سایت، بانکهای اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات در زمینه‌های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و آموزش معارف اسلامی، تدوین و اجرای پیوست های فرهنگی برای طرح های صنعتی و اقتصادی.

4- عرضه و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری ، سی دی، فیلمهای ویدئویی و اقلام رایانه ای مجاز به ویژه در زمینه های معارف اسلامی و ادبیات فارسی.

5- ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی.

6- تأسیس و تجهیز مراکز چاپ و نشر و مشاوره در اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی.

7- انتشار نشریات تخصصی، ویژه‌نامه و نشریه داخلی و تأسیس خبرگزاری در زمینه‌های عمومی و یا تخصصی.

8– گردآوری، تألیف، تدوین مقالات، ترجمه (غیررسمی) متون و انتشار کتاب به زبانهای خارجی و یا بالعکس و تأسیس و اداره کتابخانه

9- فعالیت های فرهنگی دیجیتالی شامل:

الف: تصدی، ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره رسانه های برخط.

ب: پدید آوردن، تهیه و عرضه بسته نرم افزاری، رسانه ای و بسته  نرم افزاری رسانه پرداز.

ج: نشر دیجیتال، تکثیر حامل دیجیتال و عرضه توسط تکثیر کننده.

د: تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال.

ه: ارایه خدمات تولید و ویرایش محتوا با استفاده از ابزار های مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات.